Heart, 2021

Srdce, 2021

Srdce, 2021

166 x 35 x 35cm

Mateiál: sklo, 24karatové zlato, kardiostimulátor / kov, plast

Srdce (lat. cor nebo cardia – z gréc. καρδία, kardia) je dutý svalový orgán živočíchov s obehovým systémom, uložený v hrudníku, ktorý svojimi pravidelnými sťahmi zaisťuje obeh hemolymfy alebo krvi telom, a tým i prenos dýchacích plynov, živín, odpadových látok a ďalšie funkcie. Takto zhruba znie medicínsky popis srdca.

No toto slovo je viac, ako iba organ. Srdce je všeobecne symbolom lásky, náklonnosti či priateľstva, symbolom odvahy a energie. Slovo "Srdce" môže označovať tú najdôležitejšiu, centrálna časť nejakého väčšieho technického, alebo spoločenského systému (napr.: "srdce stroja", "srdce elektrárne", "srdce Európy" a pod.) Naši predkovia sa domnievali, že srdce je sídlom citu, mysle a duše. To, ale nie je možné vďaka dokázanému životu s umelým srdcom.

Dielo Srdce je akási metafora doby. Akési hybridné súžitie človeka a stoja. Óda na pokrok. Je to centrálna časť väčšieho systému, ktorá ho udržuje v chode.

Vystavený objekt je určitým spôsobom môj osobný ready made, časť mňa. Vec, ktorú už nikto nepotrebuje - môj starý model kardiostimulátoru.Vec, ktorá ma do značnej miery ovplyvňovala a tým i definovala. A teda v prenesenom slova zmysle je, či bol moje srdce. Pri tejto práci je v tom istý paradox ako keď povieš: - človek bez srdca , - vystavil svoje srdce na obdiv, - srdce na dlani,- ma železné srdce..

Herz, 2021

Die Arbeit "Herz" ist eine Art Metapher der Zeit.

Es ist eine Art hybride Koexistenz von Mensch und Maschine. Eine Ode an den Fortschritt. Es ist der zentrale Teil des größeren Systems, das uns am Laufen hält.